108image
ReadyPlanet.com
dot dot
เครื่องนาฬิกา article

 ถูกใจ LiKE เลย 

       

     เครื่องนาฬิกา เข็มนาฬิกาสวย ๆ มากมายกว่า 100 แบบให้เลือกสรร จำหน่ายในราคาส่ง มีให้เลือกตามความต้องการ เครื่องนาฬิกานำเข้าจากจีน ราคาประหยัด,เครื่องนาฬิกานำเข้าจากไต้หวัน รุ่นนี้ยอดนิยมคุณภาพดีมาก ไม่ค่อยกินแบตเตอรี่มาก เครื่องนาฬิกานำเข้าจากญี่ปุ่น(seiko) คุณภาพเหนือราคา เครื่องนาฬิกาเดินย้อนถอยหลัง เหมาะสำหรับงานสร้างสรรค์งานแปลกไม่เหมือนใคร เครื่องนาฬิกาแกว่งลูกตุ้มแม่เหล็ก ออกแบบสำหรับคนชอบตกแต่งให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

 

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

 

เครื่องนาฬิกา(นำเข้าจีน)..ราคาประหยัด
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 94 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 46 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 41 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 38 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 36 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
1,000 28 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
3,000 27 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
5,000 25 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

( หมายเหตุ : ตัวเครื่องรุ่นนี้ เน้นราคาถูกกว่า คุณสมบัติเครื่่องค่อนข้างกินแบตเตอรี่ มากเป็นพิเศษ !! และอายุการใช้งานค่อนข้างต่ำ )

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) : 3  เต็ม 10 คะแนน .. เนื่องจากคุณภาพค่อนข้างต่ำ..

 

เครื่องนาฬิกา(นำเข้าไต้หวัน)..ราคาคุณภาพดี
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 99 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 51 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 46 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 43 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 41 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
1,000 30 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
3,000 29 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
5,000 27 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

 ( หมายเหตุ : ตัวเครื่องนำเข้าจากไต้หว้น คุณภาพดีคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย  คุณสมบัติเครื่่องกินแบตเตอรี่ไม่มาก มีความเที่ยงตรงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน มีความเที่ยงตรงดี มีให้เลือกทั้งแบบเดินเรียบต่อเนื่อง และแบบเิดินเป็นจังหวะทีละหนึ่งวินาที )

*****   เครื่องรุ่นนี้ รับประกันคุณภาพ มีปัญหาเครื่องหยุดเดิน(เสีย) เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที(ภายใน 3 เดือน).. เครื่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีคราบกาว,แตกหัก...   *****

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) : 9  เต็ม 10 คะแนน .. รุ่นยอดนิยม..

 

เครื่องนาฬิกาSEIKO(นำเข้าญี่ปุ่น)..ระดับไฮเอ็นด์
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 191 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 116 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 111 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 105 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 99 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

 ( หมายเหตุ : ตัวเครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่น คุณภาพดีมาก  คุณสมบัติเครื่่องกินแบตเตอรี่ไม่มาก มีความเที่ยงตรงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน มีความเที่ยงตรงดี มีให้เลือกทั้งแบบเดินเรียบต่อเนื่อง และแบบเิดินกระตุ๊กทีละหนึ่งวินาที )

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) :  6  เต็ม 10 คะแนน ..ปัญหามดชอบเข้าไปกัด เพราะแกนเครื่องและเฟืองของเครื่องยี่ห้อนี้ทำจาก แกนข้าวโพดอัด ทำให้มีนำหนักเบา แต่ปัญหาคือ มด...

 

 

เครื่องนาฬิกาแกว่งลูกตุ้มแม่เหล็ก
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 119 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 71 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 66 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 62 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 59 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

 ( หมายเหตุ : ตัวเครื่องนำเข้าจากไต้หว้น คุณภาพดีคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย  คุณสมบัติเครื่่องกินแบตเตอรี่ไม่มาก มีความเที่ยงตรงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน มีความเที่ยงตรงดี เดินเป็นจังหวะทีละหนึ่งวินาที และมีแกนตุ้มถ่วงแกว่ง ติดอุปกรณ์ประดับได้ตามสะดวก)

*****   เครื่องรุ่นนี้ รับประกันคุณภาพ มีปัญหาเครื่องหยุดเดิน(เสีย) เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที(ภายใน 3 เดือน).. เครื่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีคราบกาว,แตกหัก...   *****

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) : 10  เต็ม 10 คะแนน .. รุ่น..มีสีสัน สำหรับคนชอบออกแบบ ตกแต่ง..

 

เครื่องนาฬิกาเดินย้อนถอยหลัง
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 139 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 71 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 66 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 62 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 59 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

 ( หมายเหตุ : ตัวเครื่องนำเข้าจากไต้หว้น คุณภาพดีคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย  คุณสมบัติเครื่่องกินแบตเตอรี่ไม่มาก มีความเที่ยงตรงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน มีความเที่ยงตรงดี มีให้เลือกทั้งแบบเดินเรียบต่อเนื่อง และแบบเิดินเป็นจังหวะทีละหนึ่งวินาที )

*****   เครื่องรุ่นนี้ รับประกันคุณภาพ มีปัญหาเครื่องหยุดเดิน(เสีย) เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที(ภายใน 3 เดือน).. เครื่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีคราบกาว,แตกหัก...   *****

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) : 9  เต็ม 10 คะแนน .. รุ่น..มีสีสัน สำหรับคนชอบออกแบบ ตกแต่ง..แปลก !!

 

ตัวอย่างเข็มชั่วโมง-เข็มนาที..รุ่นยอดนิยม (ทางร้านมีรูปแบบเข็มนาฬิกา มากกว่า 100 ชนิด)

        

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 หมายเหตุ :

HM-XXX เป็นรหัสเข็มชั่วโมง(เข็มสั้น)และเข็มนาที(เข็มยาว)ของนาฬิกา

(x.x cm.)  เป็นความยาว เข็มนาที(เข็มยาว)ของนาฬิกา

 ตัวอย่างเข็มวินาที รูปแบบต่าง ๆ (ทางร้านมีรูปแบบเข็มนาฬิกา มากกว่า 100 ชนิด)

    

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

  กลับไปที่หน้าแรกของ www.108image.com คลิ๊กที่นี่..

 

 เยี่ยมชมเฟสบุ๊ค ได้ที่ www.facebook.com/108image

 

 

 

 

 

 

  ถูกใจ LiKE เลย  

 เครื่องนาฬิกา - เข็มนาฬิกา 108 ดีไซน์   รับประกันราคาถูก 

ติดต่อได้ที่

E-mail: 108image2.info@gmail.com

Mobile: 093-923-6966

  : ไอดีผู้ใช้ : @image8

 

*** ติดต่อด่วนที่สุด..ทางไลน์ ***

          LINE ID: @image8

 

 กรอกแบบฟอร์มเพื่อ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, สั่งซื้อ (ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็ว)

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดจำหน่ายเครื่องนาฬิกา-แถมฟรี-เข็มนาฬิกาแฟนซี

ขายเครื่องนาฬิการาคาส่ง เครื่องนาฬิกา เข็มนาฬิกา แถมฟรีเข็มนาฬิกาสวย ๆ
เครื่องนาฬิกา เครื่องนาฬิกาเดินเรียบ เครื่องนาฬิกาเดินถอยหลังE-mail : 108image2.info@gmail.com / Tel : 092-923-6966 / LINE ID: @image8