108image
dot dot
เครื่องนาฬิกา article

 ถูกใจ LiKE เลย 

       

     เครื่องนาฬิกา เข็มนาฬิกาสวย ๆ มากมายกว่า 100 แบบให้เลือกสรร จำหน่ายในราคาส่ง มีให้เลือกตามความต้องการ เครื่องนาฬิกานำเข้าจากจีน ราคาประหยัด,เครื่องนาฬิกานำเข้าจากไต้หวัน รุ่นนี้ยอดนิยมคุณภาพดีมาก ไม่ค่อยกินแบตเตอรี่มาก เครื่องนาฬิกานำเข้าจากญี่ปุ่น(seiko) คุณภาพเหนือราคา เครื่องนาฬิกาเดินย้อนถอยหลัง เหมาะสำหรับงานสร้างสรรค์งานแปลกไม่เหมือนใคร เครื่องนาฬิกาแกว่งลูกตุ้มแม่เหล็ก ออกแบบสำหรับคนชอบตกแต่งให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

 

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

 

เครื่องนาฬิกา(นำเข้าจีน)..ราคาประหยัด
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 94 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 46 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 41 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 38 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 36 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
1,000 28 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
3,000 27 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
5,000 25 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

( หมายเหตุ : ตัวเครื่องรุ่นนี้ เน้นราคาถูกกว่า คุณสมบัติเครื่่องค่อนข้างกินแบตเตอรี่ มากเป็นพิเศษ !! และอายุการใช้งานค่อนข้างต่ำ )

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) : 3  เต็ม 10 คะแนน .. เนื่องจากคุณภาพค่อนข้างต่ำ..

 

เครื่องนาฬิกา(นำเข้าไต้หวัน)..ราคาคุณภาพดี
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 99 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 51 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 46 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 43 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 41 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
1,000 30 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
3,000 29 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
5,000 27 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

 ( หมายเหตุ : ตัวเครื่องนำเข้าจากไต้หว้น คุณภาพดีคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย  คุณสมบัติเครื่่องกินแบตเตอรี่ไม่มาก มีความเที่ยงตรงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน มีความเที่ยงตรงดี มีให้เลือกทั้งแบบเดินเรียบต่อเนื่อง และแบบเิดินเป็นจังหวะทีละหนึ่งวินาที )

*****   เครื่องรุ่นนี้ รับประกันคุณภาพ มีปัญหาเครื่องหยุดเดิน(เสีย) เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที(ภายใน 3 เดือน).. เครื่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีคราบกาว,แตกหัก...   *****

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) : 9  เต็ม 10 คะแนน .. รุ่นยอดนิยม..

 

เครื่องนาฬิกาSEIKO(นำเข้าญี่ปุ่น)..ระดับไฮเอ็นด์
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 191 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 116 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 111 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 105 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 99 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

 ( หมายเหตุ : ตัวเครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่น คุณภาพดีมาก  คุณสมบัติเครื่่องกินแบตเตอรี่ไม่มาก มีความเที่ยงตรงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน มีความเที่ยงตรงดี มีให้เลือกทั้งแบบเดินเรียบต่อเนื่อง และแบบเิดินกระตุ๊กทีละหนึ่งวินาที )

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) :  6  เต็ม 10 คะแนน ..ปัญหามดชอบเข้าไปกัด เพราะแกนเครื่องและเฟืองของเครื่องยี่ห้อนี้ทำจาก แกนข้าวโพดอัด ทำให้มีนำหนักเบา แต่ปัญหาคือ มด...

 

 

เครื่องนาฬิกาแกว่งลูกตุ้มแม่เหล็ก
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 119 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 71 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 66 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 62 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 59 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

 ( หมายเหตุ : ตัวเครื่องนำเข้าจากไต้หว้น คุณภาพดีคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย  คุณสมบัติเครื่่องกินแบตเตอรี่ไม่มาก มีความเที่ยงตรงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน มีความเที่ยงตรงดี เดินเป็นจังหวะทีละหนึ่งวินาที และมีแกนตุ้มถ่วงแกว่ง ติดอุปกรณ์ประดับได้ตามสะดวก)

*****   เครื่องรุ่นนี้ รับประกันคุณภาพ มีปัญหาเครื่องหยุดเดิน(เสีย) เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที(ภายใน 3 เดือน).. เครื่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีคราบกาว,แตกหัก...   *****

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) : 10  เต็ม 10 คะแนน .. รุ่น..มีสีสัน สำหรับคนชอบออกแบบ ตกแต่ง..

 

เครื่องนาฬิกาเดินย้อนถอยหลัง
จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) หมายเหตุ
น้อยกว่า 50 เครื่อง 139 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
50 71 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
100 66 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
300 62 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)
500 59 แถมฟรี ! เข็มนาฬิกา,เข็มนาฬิกาแฟนซี(เข็มชั่วโมง,เข็มนาที,เข็มวินาที)

 ( หมายเหตุ : ตัวเครื่องนำเข้าจากไต้หว้น คุณภาพดีคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย  คุณสมบัติเครื่่องกินแบตเตอรี่ไม่มาก มีความเที่ยงตรงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน มีความเที่ยงตรงดี มีให้เลือกทั้งแบบเดินเรียบต่อเนื่อง และแบบเิดินเป็นจังหวะทีละหนึ่งวินาที )

*****   เครื่องรุ่นนี้ รับประกันคุณภาพ มีปัญหาเครื่องหยุดเดิน(เสีย) เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที(ภายใน 3 เดือน).. เครื่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีคราบกาว,แตกหัก...   *****

VoTe (เปรียบเทียบคุณสมบัติ เทียบกับราคา) : 9  เต็ม 10 คะแนน .. รุ่น..มีสีสัน สำหรับคนชอบออกแบบ ตกแต่ง..แปลก !!

 

ตัวอย่างเข็มชั่วโมง-เข็มนาที..รุ่นยอดนิยม (ทางร้านมีรูปแบบเข็มนาฬิกา มากกว่า 100 ชนิด)

       
   
         

 หมายเหตุ :

HM-XXX เป็นรหัสเข็มชั่วโมง(เข็มสั้น)และเข็มนาที(เข็มยาว)ของนาฬิกา

(x.x cm.)  เป็นความยาว เข็มนาที(เข็มยาว)ของนาฬิกา

 ตัวอย่างเข็มชั่วโมง-เข็มนาทีรูปแบบต่าง ๆ (ทางร้านมีรูปแบบเข็มนาฬิกา มากกว่า 100 ชนิด)

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-001

(เลิกผลิต)

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 15.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 19.8 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-002

(เลิกผลิต)

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 15.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 19.8 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-003

(เลิกผลิต)

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 9.2 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 12.2 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-004

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.8 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.1 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-005

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.0 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-006

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 8.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 11.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-007

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 8.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-008

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.5 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-010

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.5 cm.

   ความยาวเข็มนาที    : 8.0 cm.  

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-011

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 9.0 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-012

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.3 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-013

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.3 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-014

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 11.2 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-015

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.7 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-016

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.6 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-018

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.3 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.3 cm.  

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-019

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.4 cm. 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-020

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.6 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.3 cm. 

               

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-021

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.3 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.3 cm.  

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-022

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.8 cm. 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-023

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.2 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.8 cm.  

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-025

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.3 cm. 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-027

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.1 cm.  

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-028

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.1 cm. 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-029

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.1 cm. 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-030

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.0 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-031

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.6 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 2.8 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-032

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 8.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.2 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-033

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.7 cm.  

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-035

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 8.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 11.7 cm  

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-037

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 8.1 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.5 cm. 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-040

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 8.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.0 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-041

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 8.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.0 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-042

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.2 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.8 cm. 

เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-043

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-043

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.2 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.8 cm. 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-045

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.9 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-0XX

  ความยาวเข็มชั่วโมง : x.x cm.

  ความยาวเข็มนาที    : x.x cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-047

  ความยาวเข็มชั่วโมง : x.x cm.

  ความยาวเข็มนาที    : x.x cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-048

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.2 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.3 cm.  

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-050

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.1 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-070

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.4 cm.

   ความยาวเข็มนาที    : 3.4 cm.  

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-071

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.1 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-072

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.2 cm.  

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-073

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.1 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.1 cm.  

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-074

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.1 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.0 cm.   

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-075

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.6 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.9 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-076

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.4 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-079

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.1 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-080

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.3 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-081

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.8 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.8 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-082

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.0 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-083

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.0 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-084

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-085

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.0 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-086

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-087

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.0 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A001

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 8.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 11.3 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A002

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 8.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A003

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 11.3 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 14.3 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A004

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 11.8 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 15.3 cm.

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A006

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.4 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A007

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.9 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A008

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.3 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A009

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.1 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A010

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.9 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A011

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.1 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A012

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.5 cm.

ความยาวเข็มนาที    : 6.4 cm. 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A014

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 6.6 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A015

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.6 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.9 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A016

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.2 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.3 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A017

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.3 cm.

ความยาวเข็มนาที    : 9.3 cm. 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A018

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.9 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A019

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.6 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 9.4 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A020

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 6.6 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A021

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A022

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.8 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A023

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.1 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A024

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 6.9 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A025

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.7 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A026

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.8 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A027

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.2 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.9 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A028

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-A029

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 2.6 cm. 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B002

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 9.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B003

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.8 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.8 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B004

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.8 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.3 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B005

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.1 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B006

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.5 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B007

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.3 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B008

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 6.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 8.6 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B009

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.5 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.4 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B010

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.6 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.6 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B011

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.2 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 6.9 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B012

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 7.3 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 10.4 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B013

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.7 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B015

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.2 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B016

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 5.6 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 7.2 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B018

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.1 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 5.4 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B019

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 6.4 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B020

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 4.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 6.2 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B021

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.8 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B022

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.6 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B024

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.9 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B025

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.0 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B026

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.8 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.7 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B027

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.7 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.6 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B028

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.4 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B029

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 2.8 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B030

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.6 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.4 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B031

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.9 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 3.6 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B032

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.0 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B033

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.0 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.4 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B034

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 2.3 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 2.7 cm.

  เข็มนาฬิกา-รหัส : HM-B036

  ความยาวเข็มชั่วโมง : 3.4 cm.

  ความยาวเข็มนาที    : 4.9 cm.

    ตัวอย่างเข็มวินาที รูปแบบต่าง ๆ 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-001

  ความยาวเข็มวินาที : 4.3 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-002

  ความยาวเข็มวินาที : 4.8 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-003

  ความยาวเข็มวินาที : 6.1 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-004

  ความยาวเข็มวินาที : 8.5 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-005

  ความยาวเข็มวินาที : 3.5 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-006

  ความยาวเข็มวินาที : 2.7 cm.

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-007

  ความยาวเข็มวินาที : 3.4 cm. 

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-008

  ความยาวเข็มวินาที : 3.0 cm.

 

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-009

  ความยาวเข็มวินาที : 13.7 cm.

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-010

  ความยาวเข็มวินาที : 2.5 cm. 

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-011

  ความยาวเข็มวินาที : 7.0 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-012

  ความยาวเข็มวินาที : 12.0 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-013

  ความยาวเข็มวินาที : 4.3 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-014

  ความยาวเข็มวินาที : 6.3 cm.

 

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-015

  ความยาวเข็มวินาที : 5.2 cm.

 

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-016

  ความยาวเข็มวินาที : 4.3 cm.

 

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-017

  ความยาวเข็มวินาที : 3.9 cm.

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-018

  ความยาวเข็มวินาที : 5.7 cm. 

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-019

  ความยาวเข็มวินาที : 6.0 cm.

 

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-020

  ความยาวเข็มวินาที : 7.0 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-021

  ความยาวเข็มวินาที : 5.4 cm.

 

 

  เข็มนาฬิกา-รหัส : S-022

  ความยาวเข็มวินาที : 1.5 cm.

 

     

  กลับไปที่หน้าแรกของ www.108image.com คลิ๊กที่นี่..

 

 เยี่ยมชมเฟสบุ๊ค ได้ที่ www.facebook.com/108image

 

 

 

 

 

 

  ถูกใจ LiKE เลย  

 เครื่องนาฬิกา - เข็มนาฬิกา 108 ดีไซน์   รับประกันราคาถูก 

ติดต่อได้ที่

E-mail: 108image2.info@gmail.com

Mobile: 093-923-6966

Mobile: 083-023-6301


  : ไอดีผู้ใช้ : @image888

 

*** ติดต่อด่วนที่สุด..ทางไลน์ ***

          LINE ID: @image888

 

 กรอกแบบฟอร์มเพื่อ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, สั่งซื้อ (ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็ว)

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดจำหน่ายเครื่องนาฬิกา-แถมฟรี-เข็มนาฬิกาแฟนซี

ขายเครื่องนาฬิการาคาส่ง เครื่องนาฬิกา เข็มนาฬิกา แถมฟรีเข็มนาฬิกาสวย ๆ
เครื่องนาฬิกา เครื่องนาฬิกาเดินเรียบ เครื่องนาฬิกาเดินถอยหลังE-mail : 108image2.info@gmail.com / Tel : 092-923-6966 / LINE ID: @image888